Xüsusi təlim
proqramlarının hazırlanması

Təlim istiqamətinin başlıca məqsədi, yerli fermer və kənd təsərrüfatı şirkətlərinin əməkdaşlarına təlim təşkili, idarə edilməsi və koordinasiya xidmətinin göstərilməsidir. Təlim və inkişaf kursları məhz müştərinin  xüsusi istəyi əsasında hazırlana bilər. Eyni zamanda AgroCenter bütün səviyyə və dərəcələr üzrə qiymətləndirməni həyata keçirməklər mentor qismindədə iştiak edə bilər.

Başlıca fəaliyyətlər

  • Dövlət və özəl sektor nümayəndələri üçün xüsusi təlimlərin hazırlanması və təmin edilməis
  • Kurrikulum, tədris proqram və planlarının hazırlanması ( təhsil qurumları və şirkətlər üçün)
  • Təlim materiallarının hazırlanması
  • Müəllim heyəti və təlimçilərin hazırlanması

AgroCenter USAİD, GİZ kimi beynəlxalq şirkətlərin dəstəyi bir sıra təlimləri həyata keçirmişdir.